You found me!

Doel: inzichtelijk maken concurrentie en kartelafspraken voor HAVO / VWO Scholieren.

Het is goed als kinderen in een vroeg stadium weten dat er concurrentieregels zijn en hoe die gehandhaafd worden. Die handhaving is het werk van toezichthouders. Het werk van toezichthouders in het economisch verkeer is een onderdeel van het examenprogramma economie. In opdracht van de NMa heeft Bleck naast de leerbeleving “de Concurrenten” ook de officiële website ontwikkeld.

Het doel van de website is om een toegankelijk tool te bieden voor middelbaar onderwijs naast de film ook  ondersteund lesmateriaal in te zetten. De website is het platvorm wat alle middelen bijeenbrengt om snel en laagdrempelig te navigeren tussen de diverse lessen.

De site bevat een inlog waarachter de film en handleidingen te vinden zijn.

Bekijk de website

 

Project Details